بازرگانی الکترو گستر تهران | واردات تجهیزات برق صنعتی و اندازه گیری

bg-imagestop بازرگانی الکترو گستر تهران - سه فاز

دسته بندی محصولات

سه فاز

سه فاز

موارد استفاده از اتوترانسفورماتور های متغیر (واریاک، واریابل، دیمر صنعتی) شرکت گلداستار

  1. قابلیت استفاده به صورت منبع ولتاژ.
  2. کنترل کیفیت کارخانجات صنعتی، نیروگاه ها و ...
  3. افزایش و یا کاهش ولتاژ خط، به منظور رگوله کردن آن.
  4. تست ولتاژ بالا و پایین تغییرات الکترونیکی و الکتریکی.
  5. تست ولتاژ شکست و آشکارسازی اثر ولتاژ، قبل از شکست در پروژه های تحقیقاتی.
  6. آزمایشگا های فشار قوی برق و الکترونیک (هنرستان ها، دانشگاه ها، کارخانحات و ...)

نمایش:
مرتب کردن توسط: