بازرگانی الکترو گستر تهران | واردات تجهیزات برق صنعتی و اندازه گیری

bg-imagestop بازرگانی الکترو گستر تهران - پل دیود

دسته بندی محصولات

پل دیود

پل دیود

پل دیود به قطعه ای می گویند که از ترکیب 4 عدد دیود یکسوساز معمولی بدست می آید و وظیفه اصلی آن یکسوسازی جریان متناوب الکتریکی می باشد.