بازرگانی الکترو گستر تهران | واردات تجهیزات برق صنعتی و اندازه گیری

bg-imagestop بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی
Подробнее на сайте: https://sedoauto.ruhttps://queauto.ruhttps://houseleux.ru https://houserich.ruhttps://teocreditus.ruhttps://elcomputer.ruGo to top of pagehttps://qualcomp.ruhttps://ducauto.ru
https://boldomstroi.ruhttps://computertip.ruhttps://leorealty.ruhttps://leostroi.ruhttps://holdcomputer.ruhttp://miratalk.com/https://comphitech.ru

دسته بندی محصولات

ابزار سیم پیچی

ابزار سیم پیچی

دستگاه 5 محور ساخت فنر مدل 0.8mm

 

HIT85axis-lr بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی

 


 

دستگاه 5 محور ساخت فنر مدل 1.6mm

 

HIT85axis-lr بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی


 


 

دستگاه سیم پیچی و فرم دهی به مفتول مدل CFM - 2D 16mm

 

CFM-1400-TWS-LR بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی

 


 

دستگاه تولید حلقه مدل BA 4 A

 

BA4A_Machine بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی

 

 


 

دستگاه تولید حلقه مدل BUW

 

 BW_photo بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی

 

دستگاه سیم پیچی و فرم دهی به مفتول مدل CFM 2D

 

CFM_2D_Whitelegg_CFM بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی

 


 

دسنگاه تولید حلقه بسته مدل CFR

 

machine_1e بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی

 


 

دستگاه ساخت فنر مدل CLS - 16

 

cls16_big بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی

 


 

دستگاه ساخت فنر مدل HIT - 10 A

 

CNC-10A_Extension_Spring_Machine بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی

 


 

دستگاه سیم و پیچی و فرم دهی به مفتول مدل HAX

 

HAM-10T بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی

 


 

دستگاه جوش نقطه ای اتوماتیک مدل K - 70

 

K-70_MC_Photo_SFS بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی

 


 

دستگاه ساخت فنر و فرم دهی به مفتول مدل SGM

 

 SGM-720-13_01-lowres بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی

 

دستگاه سیم پیچی چند کاره مدل SH - Series

 

sh8-2 بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی

 


 

دستگاه تولید حلقه و فریم مدل SW 1 - Lampshade

 

SW1_Machine بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی

 

   

 


 

دستگاه CNC فرم دهی به مفتول مدل TM - 8

 

tm8-2 بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی


 

دستگاه چند محور فرم دهی به مفتول و ساخت فنر مدل VM

 

VM-40_Machine_Photo بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی


 

دستگاه جوش نقطه ای با دقت بالا مدل WBW

 

Main_WBW_photo_webpic بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی


 

دستگاه جوش T مدل  WTW

 

PFBench__TEE_BUTT_welder_photo بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی


 

دستگاه برش اتوماتیک مدل   UCM

 

BEAT100WU-lr بازرگانی الکترو گستر تهران - ابزار سیم پیچی