بازرگانی الکترو گستر تهران | واردات تجهیزات برق صنعتی و اندازه گیری

bg-imagestop بازرگانی الکترو گستر تهران - بیمتال
Подробнее на сайте: https://newsexplore.ruhttps://priornews.ruhttps://pc-room.ruhttps://prime-pc.ruhttps://holdnews.ruhttps://automobyle.ruhttps://ultimnews.ruhttps://topallnews.ruhttps://hotsnews.ruhttps://estascredit.ru https://newshead.ruhttps://news101.ruhttps://maincredit.ruhttps://leadingnews.ruhttps://flarenews.ru

دسته بندی محصولات

بیمتال

بیمتال

حفاظت از موتور در برابر اضافه بار و خطای فاز

رله‌های حرارتی (بیمتال) ابزاری اقتصادی جهت حفاظت از دستگاههای الکترومکانیکی مدار اصلی هستند که حفاظت مطمئنی برای موتور در برابر اضافه بار و افت فاز می‌باشند. راه‌اندازی این دستگاهها معمولاً در ترکیب با کنتاکتور یا مینی کنتاکتور است.
رله‌های حرارتی همان رله‌های سه پل هستند که در داخل خود دارای عناصر فلزی (بیمتال) هستند. در صورت اضافه بار و یا افت فاز جریان عبوری از موتور باعث گرم شدن عناصر فلزی می‌شود که این گرما عناصر فلزی را خم کرده و منجر به تغییر حالت رله شده و موتور متوقف می‌شود.

رله اضافه بار الکترونیکی، حفاظت از موتور در برابر اضافه بار و خطای فاز

eor-big بازرگانی الکترو گستر تهران - بیمتالرله اضافه بار الکترونیکی به عنوان جایگزینی برای رله حرارتی (بیمتال) محسوب می‌شود و در صورت افت ولتاژ و یا اضافه بار نسبت به بیمتال حفاظت مطمئن‌تری است. این رله‌ها نیز همچون بیمتال به همراه کنتاکتور یا مینی کنتاکتور مورد استفاده قرار می‌گیرند.