بازرگانی الکترو گستر تهران | واردات تجهیزات برق صنعتی و اندازه گیری

bg-imagestop بازرگانی الکترو گستر تهران - پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

از سال 1386 تا 1388حضور در تیم مهندسی کنترل ، جهت راه اندازی بارج لوله گذار PLB 132 شرکت DOT شامل تجهیزات کنترل زیر:

- S7-400H,S7-400,S7-300,S7-200 SIEMENS.
- Multi Drive Siemens

سال 1389برنامه نویسی و راه اندازی سیستم آلارم مانیتورینگ شناور صفین با تجهیزات کنترل زیر:

- PLC OMRON CP1H
- GEN SET EMKO

سال 1390 راه اندازی خط تولید قوطی نفت بهران با تجهیزات زیر :

- PLC OMRON
- PLC LS
- DRIVE LS
- DRIVE DANFOSS

سال 1393 برنامه نویسی ، رفع عیب و راه اندازی Offshore Pedestal Crane با مشخصات :

- YQHG3550-40T-28m با Siemens PLC S7-200

سال 1394 حضور در تیم مهندسی کنترل ، جهت راه اندازی بارج لوله گذارSEAPAD شامل تجهیزات کنترل زیر:

- Siemens : CPU 417-H,CPU 412-2DP,FM 458-1DP,CPU 315 2PN/DP,CPU 315 2DP,ET 200M,HMI MP377,HMI MP277,S7-200,TD 200,TD 400,LOGO
- Multi Drive ABB (ACS800-17)
- Multi Drive VACON )NX)
- Rectifier NFE VACON
- Alarm Monitoring VCMS2

Other control system: Omron PLC, LOGO PLC, SIEMENS PLC S7-200, TD200, TD400, TELEMECANIQUE PLC, ALLEN BRADLEY PLC, MITSUBISHI PLC, ABB 510 DRIVE, Schneider PLC, LS PLC, KYLAND switch, DIEF PLC

سال 1396مهندسی معکوس و طراحی کاتر حلاجی شامل تجهیزات زیر :

- Delta HMI
- PM HMI
- FATEK PLC
- Delta PLC
- LS Drive

 

نمونه پروژه های تابلو سازی به شرح ذیل می باشد:

 

01
02
03
04
05
06